Våra möten

Tider för månadsmöten

Hösten 2020-Våren 2021

Vi träffas varje månad (utom juli och augusti) normalt tredje torsdagen i månaden kl. 18.30. Mötesplatsen är Vingårdssalen, Capellagården, om inget annat anges.

 Våra möten ger oss ett bra tillfälle att träffas under ledigare former. Ibland ordnar vi fester. Ofta bjuder vi  in intressant föreläsare. Klicka här för några exempel. Alla eventuella kostnader står medlemmarna själva för.

Notiser om våra medlemmar hittar du här.

2020

Septembermötet:

Obs! Fredagen den 18/9 (räkfrossa)

 

Oktobermötet:

Obs! Lördagen den 17/10 i Degerhamn

 

Novembermötet:

Torsdagen den 19/11

 

Decembermötet:

Obs! Fredagen den 18/12 (julfest)

 

2021

Januarimötet:

Torsdagen den 21/1:

 

Februarimötet:

Torsdagen den 18/2:

 

Marsmötet:

Torsdagen den 18/3:

 

Aprilmötet:

Torsdagen den 15/4:

 

Majmötet:

Torsdagen den 20/5

 

Junimötet:

Obs! Fredagen den 4/6 

(sillfest).