Våra möten

Tider för månadsmöten

Hösten 2023-Våren 2024

Vi träffas varje månad (utom juli och augusti) normalt tredje torsdagen i månaden kl. 18.30. Mötesplatsen är ofta Hembygdsgården, Mörbylånga.

 Våra möten ger oss ett bra tillfälle att träffas under ledigare former. Ibland ordnar vi fester. Ofta bjuder vi  in intressant föreläsare. Klicka här för några exempel. Alla eventuella kostnader står medlemmarna själva för.

Notiser om våra medlemmar hittar du här.

2023

Septembermötet:

Obs! Fredagen den 22/9 (räkfrossa)

 

Oktobermötet:

Torsdagen den 19/10

 

Novembermötet:

Torsdagen den 16/11

 

Decembermötet:

Obs! Fredagen den 15/12 (julfest)

 

2023

Januarimötet:

Torsdagen den 18/1:

 

Februarimötet:

Torsdagen den 15/2:

 

Marsmötet:

Torsdagen den 21/3:

 

Aprilmötet:

Torsdagen den 18/4:

 

Majmötet:

Torsdagen den 16/5

 

Junimötet:

Obs! Fredagen den 7/6 (sillfest).