Våra möten

Tider för månadsmöten

Hösten 2018-Våren 2019

Vi träffas varje månad (utom juli och augusti) normalt tredje torsdagen i månaden kl. 18.30. Mötesplatsen är Vingårdssalen, Capellagården, om inget annat anges.

 Våra möten ger oss ett bra tillfälle att träffas under ledigare former. Ibland ordnar vi fester. Ofta bjuder vi  in intressant föreläsare. Klicka här för några exempel. Alla eventuella kostnader står medlemmarna själva för.

Notiser om våra medlemmar hittar du här.

2018

Septembermötet:

Obs! Fredagen den 14/9 (räkfrossa)

 

Oktobermötet:

Torsdagen den 18/10

 

Novembermötet:

Torsdagen den 15/11

Föredrag av konstvetaren Ulf Abel "Målare och formgivare Arthur Percy. Minnen och iakttagelser."

 

Decembermötet:

Obs! Fredagen den 14/12 (julfest)

 

2019

Januarimötet:

Torsdagen den 17/1

 

Februarimötet:

Torsdagen den 21/2

 

Marsmötet:

Torsdagen den 21/3

 

Aprilmötet:

Torsdagen den 18/4

 

Majmötet:

Torsdagen den 16/5

 

Junimötet:

OBS! Fredagen den 7/6 

(sillfest).