Våra möten

Tider för månadsmöten

Hösten 2021-Våren 2022

Vi träffas varje månad (utom juli och augusti) normalt tredje torsdagen i månaden kl. 18.30. Mötesplatsen är ofta Vingårdssalen, Capellagården.

 Våra möten ger oss ett bra tillfälle att träffas under ledigare former. Ibland ordnar vi fester. Ofta bjuder vi  in intressant föreläsare. Klicka här för några exempel. Alla eventuella kostnader står medlemmarna själva för.

Notiser om våra medlemmar hittar du här.

2021

Septembermötet:

Obs! Fredagen den 187/9 (räkfrossa)

 

Oktobermötet:

Torsdagen den 21/10

 

Novembermötet:

Torsdagen den 18/11

 

Decembermötet:

Obs! Fredagen den 17/12 (julfest)

 

2022

Januarimötet:

Torsdagen den 20/1:

 

Februarimötet:

Torsdagen den 17/2:

 

Marsmötet:

Torsdagen den 17/3:

 

Aprilmötet:

Torsdagen den 21/4:

 

Majmötet:

Torsdagen den 19/5

 

Junimötet:

Obs! Fredagen den 3/6 

(sillfest).