Välkommen till Lions Club Mörbylånga

                       Stort tack!!

                  till alla runt om på södra Öland

              som skänkte vinterkläder till Ukraina!

                       Vi skickade iväg 55 lådor!

Är du nyfiken på Lions och vill veta mer om vad vi gör både ute i världen och lokalt?

Med våra 1,35 miljoner medlemmar är Lions International världens största privata välgörenhetsorganisation. Lions är religöst och politiskt oberoende. Medlemmarna arbetar ideellt för att hjälpa människor i nöd för att höja livskvalitén för många sjuka, handikappade och andra utsatta grupper.

Lions Club Mörbylånga är den äldsta på Öland, vi har funnits på Öland sedan 1954.
För närvarande är vi 24 medlemmar, både män och kvinnor. Varje år samlar vi in 100.000 kronor som går oavkortat till behövande.

Vart går pengarna?
Hjälpaktiviteterna sker både i Sverige och internationellt. I Sverige hjälper vi såväl på nationell nivå som lokalt på Öland. En detaljerad lista hittar du här.
Exempel på lokala hjälpaktiviteter är stöd till barn- och ungdomar genom program för skolor i värdegrundsarbete samt arbete mot mobbing och droger. För att se vad vi gör lokalt klicka här.

På nationell nivå stödjer Lions handikappsidrott. Internationellt sker det ofta genom Lions International Foundation. Det kan vara katastrofhjälp till jordbävningsoffer, kampanjer mot mässlingen eller blindhet. Lions medlemmar samlar in pengar till forskningen mot barndiabetes genom en Röda Fjädern-insamling med Barndiabetesfonden.

Vi arbetar också tillsammans med 12 organisationer inom ramen för Världens Barn för att ge barnen i världen en bättre framtid.

Hur finansierar vi vår verksamhet?
I Lions Club Mörbylånga samlar vi in pengar genom våra tre huvudaktiviteter Midsommarfirande i Eriksöre, Konstnatten/Skördefesten och julförsäljning. Alla insamlade pengar går oavkortat till behövande. Kostnader för administration finansieras genom medlemsavgifter*.

Hur arbetar vi?
Vi träffas en gång i månaden förutom juli och augusti för att rapportera om våra olika aktiviteter och besluta om ansökan om anslag etc. Då äter vi en enkel måltid tillsammans och ofta lyssnar vi på något intressant föredrag. Varje aktivitet har en egen kommitté som lägger upp årets insatser och samordnar bemanning. Träffarna är informella och trivsamma. Överlag är trivselfaktorn mycket hög - vi har roligt samtidigt som vi arbetar för en god sak.

Vill du bli medlem?
Om du vill veta mer om Lions eller om du tycker att Lions är något för dig, ring gärna till någon i styrelsen. Våra möten hålls normalt tredje torsdagen i månaden kl 18.30.

 *Bankgironr för medlemsavgifter: 444-1176