Vad är Lions?

 

 

 

 

 

 

1917—inte bara krig och oktoberrevolution

I år firar Lions 100 år

För hundra år sedan befann sig vår del av världen i krig och många människor fick utstå fruktansvärda fasor. Även Sverige drabbades av hungersnöd och umbäranden under detta år, 1917.

Men långt borta i Chicago tändes ett litet hopp om framtiden när en ideell förening grundades vars syfte var att hjälpa människor till ett bättre liv. Snart anslöt sig flera föreningar över hela landet med liknande mål. Redan i oktober 1917 hölls det första nationella konventet. De kallade sig Lionsklubbar. Det var ingen revolution men ändå ett försök att göra tillvaron uthärdlig för andra människor.

Nu, hundra år senare, rasar krig --inte hos oss men på andra håll i världen. De mänskliga umbäranden finns alltså kvar. Lionsklubbarna finns också kvar, nu i 200 länder där de bidrar med humanitär hjälp.

Nätverket har alltså växt till att innefatta 1,4 miljoner medlemmar i nästan 50 000 klubbar. I Sverige finns 11 000 medlemmar -- deras klargula jackor syns på många orter i landet -- och varje år samlar Lions Sverige in runt 50 miljoner kronor.

Dessa pengar kommer till nytta inte enbart i länder som har drabbats hårt av elände utan en betydande del skänks till människor som finns runt omkring oss, människor som kämpar mot olika sjukdomar eller andra problem men som inte gör stort väsen av sig. Pengarna skänks till både unga och äldre för att göra livet lite gladare—för att betala en utflykt för unga med funktionshinder eller ordna en trivselkväll på äldreboende.

Organisationen är med som enda ideell organisation i FNs ekonomiska och sociala råd, ESOC.

Men, säger du, om Lions är så stort, varför ser vi inga annonser om deras verksamhet? Det beror på att Lions inte avsätter insamlade medel till reklam. Till skillnad på andra välgörenhetsorganisationer täcks alla administrativa kostnader av medlemsavgifter. Det betyder att i princip varje krona som du skänker går till avsett ändamål—tält till flyktingläger eller jordbävningsdrabbade områden, proteser till offer för landminor, vacciner till barn i områden där mässling grasserar, här hemma läger för ungdomar med funktionsnedsättning, utbildning av narkotikahundar och mycket mer.

Det har gått 100 år sedan Lions grundades men idag, 2017, behövs Lionsklubbar mer än någonsin. Nya medlemmar är alltid välkomna. Ju fler gula jackor desto mer nytta kan Lions åstadkomma!

© Sandra Brunsberg, Lions Club Mörbylånga

 

 

/projekt.jpg 

Är du nyfiken på Lions och vill veta mer om vad vi gör både ute i världen och lokalt?

Med våra 1,35 miljoner medlemmar är Lions International världens största privata välgörenhetsorganisation. Lions är religöst och politiskt oberoende. Medlemmarna arbetar ideellt för att hjälpa människor i nöd för att höja livskvalitén för många sjuka, handikappade och andra utsatta grupper.

Lions Club Mörbylånga är den äldsta på Öland, vi har funnits på Öland sedan 1954.
För närvarande är vi 24 medlemmar, både män och kvinnor. Varje år samlar vi in 100.000 kronor som går oavkortat till behövande.

Vart går pengarna?
Hjälpaktiviteterna sker både i Sverige och internationellt. I Sverige hjälper vi såväl på nationell nivå som lokalt på Öland. En detaljerad lista hittar du här.
Exempel på lokala hjälpaktiviteter är stöd till barn- och ungdomar genom program för skolor i värdegrundsarbete samt arbete mot mobbing och droger. För att se vad vi gör lokalt klicka här.

På nationell nivå stödjer Lions handikappsidrott. Internationellt sker det ofta genom Lions International Foundation. Det kan vara katastrofhjälp till jordbävningsoffer, kampanjer mot mässlingen eller blindhet. Lions medlemmar samlar in pengar till forskningen mot barndiabetes genom en Röda Fjädern-insamling med Barndiabetesfonden.

Vi arbetar också tillsammans med 12 organisationer inom ramen för Världens Barn för att ge barnen i världen en bättre framtid.

Hur finansierar vi vår verksamhet?
I Lions Club Mörbylånga samlar vi in pengar genom våra tre huvudaktiviteter Midsommarfirande i Eriksöre, Konstnatten/Skördefesten och julförsäljning. Alla insamlade pengar går oavkortat till behövande. Kostnader för administration finansieras genom medlemsavgifter*.

Hur arbetar vi?
Vi träffas en gång i månaden förutom juli och augusti för att rapportera om våra olika aktiviteter och besluta om ansökan om anslag etc. Då äter vi en enkel måltid tillsammans och ofta lyssnar vi på något intressant föredrag. Varje aktivitet har en egen kommitté som lägger upp årets insatser och samordnar bemanning. Träffarna är informella och trivsamma. Överlag är trivselfaktorn mycket hög - vi har roligt samtidigt som vi arbetar för en god sak.

Vill du bli medlem?
Om du vill veta mer om Lions eller om du tycker att Lions är något för dig, ring gärna till någon i styrelsen. Våra möten hålls normalt tredje torsdagen i månaden kl 18.30.

 *Bankgironr för medlemsavgifter: 444-1176