Miljömanifest

Lions Miljömanifest i zon 6 101S

 

Zonens 11 klubbar ska verka utifrån detta gemensamma uppgjorda manifest:

Lions internationellt och nationellt

Miljö är en av Lions fem prioriterade hjälpområden.

Jorden bevarar mänskligt liv. Vi har sett hur vårt förvaltarskap av naturresurser kan förbättra livskvaliteten och öka engagemanget i våra lokala samhällen. Vår miljö är mer än en bakgrund: den är vårt hem. Och vi är fast beslutna att ta hand om den.   

Lions strategiska mål är att långsiktigt skydda och återställa vår miljö, för att därmed förbättra miljön i alla områden.

För samhällsansvar och livskvalitet. Lions ska vara en miljömedveten hjälporganisation. Vårt uppdrag är att göra skillnad när samhällets resurser inte räcker till.

Lionrörelsen ska aktivt stödja miljöengagemang i samhället och inspirera andra aktörer, privatpersoner såväl som organisationer på samma sätt som vi stödjer dem som har det svårt, lokalt, nationellt och internationellt.

https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-global-causes/environment

Uppdrag:

  1. Lions Clubs Miljökoordinatorer (LM) ska verka i klubbarna för att medvetandegöra miljöaspekterna i stort och smått

  • sök fakta

  • ta bort användning av engångsplast

  • samåk till möten

  • tänk på vattenförbrukning

  • undvik sköljmedel

  1. Varje klubb bör ha en Miljöpunkt på sin agenda för månadsmöte

  2. Varje år bör ett månadsmöte eller aktivitet knyta an till miljö – klimatkonsekvenser

  3. LM-gruppen träffas en gång/år. Alterneras mellan klubbarna

LM-gruppen har en sekreterare och den som anordnar årets gruppträff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions hjälper- Lions finns på plats-Lions gör det möjligt

 

Upprättad: 2019-10-07 Miljömöte delzon 32, Vickleby, Öland

 

 

 

 

******************************************************************

Tack till alla som stödde Lions på Capellagården!

Påsken var kallare än väntat men det var mycket värme kring vår bod där många glada påskfirare spelade på chokladhjulet!

OBS! Vickleby är Årets Ölandsby 2017 och vi kommer att delta vid flera tillfällen under året just i Vickleby.

Våra insatser behövs nu mer än någonsin och Lions skickar medel till flyktingar från krig i Syrien, offer för svältkatastrofen i Afrika eller överlevande från jordskreden i Colombia.

 

Era bidrag gör skillnad!

Påsken 2017

 

 

 

 

 

Valborgsfirandet i Mörbylånga 2017

 

Liksom under tidigare år var Lions verksam vid Valborgsmässofirandet i Hamnen i Mörbylånga 2017. Förutom att vi som vanligt hjälpte till att hålla värmen med alla eldkorgar drog våra starkare medlemmar ut den fina flotten i hamnbassängen. För första gången hade vi chokladhjul till barnens förtjusning. Dessutom var årets vårtalare Uno Magnusson, vår sydligaste medlem kan man säga, och en mycket populär sådan!