Från tall till pall

"Från tall till pall" kurs 2024 

En kurs om skog, trä och gestaltning som grund för ett framtida yrkesval.

Den här kursen vänder sig till ungdomar i åldern 15 – 16 år, som tycker det är roligt att arbeta med trä. Syftet är, att under en vecka spegla några av de möjligheter som finns att utnyttja trä som en fantastisk resurs i vårt samhälle. Detta gäller allt ifrån skogsplantering och skogsvård till hus- och möbeltillverkning, med miljöfrågor och design i bagaget. Arrangörer för kursen är Capellagården och Lions Club Mörbylånga. Kursen finansieras av distriktets lionsklubbar, vilka genom stipendier kan stödja intresserade ungdomars deltagande. Stipendiet kan även finansieras av andra intressenter.

Lionsklubbar! Tycker Ni att kursen har ett betydelsefullt innehåll, ta då kontakt med slöjdlärare i Er kommun. De känner säkert ungdomar som har fallenhet och intresse för trämaterial och som med glädje skulle se fram emot ett deltagande.

Sista anmälningsdagen är den 15 april 2024

Frågor besvaras med nöje av kursansvarig Jonathan Ballantyne här

Ansök via mail här

tall till pall 2

KURSTID 23 juni – 28 juni 2024
PLATS Capellagården i Vickleby, Öland
KURSLEDARE Patrik Hermansson
KOSTNAD 5500 Kr

Program

Söndag, ankomstdag

Inkvartering och kort guidning i Capellagårdens verkstäder.

Måndag (skogsdag)

Dagen tillbringas i skogen tillsammans. Vi tar upp frågor om skogens skötsel, avverkning och plantering, samt industrins roll för skogens utveckling. Vi diskuterar också det rörliga friluftslivets krav på skogen som rekreationskälla. Praktiskt arbete med kniv och trädplantering.

tall till pall 6

Tisdag (slöjddag)

Capellagårdens möbelverkstad blir platsen för slöjdprogrammet. Information och diskussion om hantverkets och industrins skilda förutsättningar. Föreläsning och information om utbildningsvägar inom träsektorn och byggnadsindustrin.

tall till pall 3

Onsdag (slöjddag)

Fortsättning av slöjdarbete från dag 2. En möbelformgivare berättar om sitt yrke. Designworkshop. Skisser tar form.

Torsdag (gestaltningsdag)

 Modell- och prototyptillverkning till den slutliga produkten. Grillkväll.

Fredag (workshopdag)

 Utställning, redovisning och slutdiskussion. Avslutningsfest - hemresa.